• Uzmanlık: 4 Yaş Yardımcı Öğretmen

Fransa’da doğup büyümüş ve eğitimini orada tamamlamıştır. Küçük çocuklar üzerine eğitim programlarına katılmıştır. İstanbul’a yerleştikten sonra La Petite Ecole'de yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır.