• Uzmanlık: Fransız Bölüm Müdürü

Marie-Rose La Petite Ecole’de Fransız aileler ile ilgilenmekte, Fransız Eğitim Kurumları ve Dernekleri ile ilişkileri yürütmektedir. Dil bilimi ve NLP konularında çalışmalar yapmış ve uzmanlaşmıştır.