• Uzmanlık: 4 Yaş Öğretmeni

Fransa’da doğup büyümüş, yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Küçük çocuklar üzerine (CNED ) eğitimini tamamlamıştır. La Petite Ecole’un kuruluşundan itibaren eğitim kadrosunda yer almaktadır.