• Uzmanlık: Ergoterapist

Ergoterapi mezunu ve 20 seneyi aşkın deneyimi olan Caroline, İstanbul’a taşınmadan önce Belçika’da çalıştı. Öğrenme güçlüğü olan çocuklara duyusal motor becerileri tedavisi uyguluyor. Eğitmenlerin öğrenime bedensel, duyumsal ve psikolojik yaklaşım konusunda duyarlılıklarını artırmak için okullarda eğitimler veriyor