Çokdilli Programımız

La Petite École primaire'de, birinci sınıftan itibaren üç dil öğretilir. Türk Milli Eğitim programı sıkı bir şekilde uygulanır, ancak bu program birkaç dilde öğretilir (EMILE). Uluslararası öğretim içeriği ve yöntemleri ile tamamlanır ve zenginleştirilir.

Türkçe dilinin öğrenimi (konuşma, okuma, yazma) için tamamen Türkçe mezunu bir öğretmen tarafından MEB programı uygulanır (günde 2 ders saati).

Fransızca dilinin öğrenimi (konuşma, okuma, yazma) için, Fransız Milli Eğitim programı uygulanır (günde 2 ders saati). Bu program, Fransızca ana dili olan bir öğretmen tarafından uygulanır (Fransa).

Diğer derslerin öğrenimi (matematik, sosyal eğitim, fen bilimleri, sanat, spor) için Türk Milli Eğitim programı (MEB) uygulanır (günde 3 ders saati), iki dilde (Türkçe ve Fransızca). Uluslararası Fransız eğitiminden katkılar programı zenginleştirir.

İngilizce her gün bir ders saati boyunca (1 ders saati) bir Amerikalı öğretmen tarafından öğretilir.

Zenginleştirilmiş Programlar

Türk Milli Eğitim programları tarafından öngörülen derslerin yanı sıra, La Petite École primaire, öğrencilere Fransız ve İngiliz uluslararası müfredatlarından türeyen ek yaklaşımlar, bilgiler ve beceriler sunarak onları üç dilde ortaöğretime hazırlar.

  • Fransızca: Sözlü anlamak ve ifade etmek, okuma, yazma ve dilin işleyişini anlamak.
  • İngilizce: Dinlemek ve anlamak, sürekli konuşmak, yazmak, tepki vermek ve diyalog kurmak, ayrıca kültürel yönleri keşfetmek.
  • Görsel Sanatlar: Deneyimlemek, üretmek, yaratmak, sanatsal bir proje uygulamak, ifade etmek, uygulamayı ve akranlarının uygulamalarını analiz etmek, sanatçıların uygulamalarıyla ilişki kurmak ve sorularına duyarlı olmak.
  • Müzik Eğitimi: Şarkı söyleme ve yorumlama, dinleme, karşılaştırma ve yorumlama, keşfetme, hayal etme ve yaratma, değişim, paylaşım ve argüman.
  • Sanat Tarihi: Sanat eserlerini tanımlama, analiz etme, yerleştirme.
  • Beden Eğitimi ve Spor: Motor becerilerini geliştirme, vücut aracılığıyla ifade etme, kuralları paylaşma, rolleri ve sorumlulukları üstlenme, sağlığını koruma ve spor kültürünü benimseme.
  • Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi: Ahlaki bir bilinç, kurallara duyarlılık, başkalarına karşı bağımsızlık, işbirliği ve sorumluluk geliştirme, ahlaki seçimleri anlama ve tartışma.
  • Tarih ve Coğrafya: Zaman ve mekânda yönlendirme, mantıklı düşünme ve gerekçelendirme, sorular sorma ve kendine sorma, dijital dünya hakkında bilgi edinme, bir belgeyi anlama, bu konuda farklı dilleri uygulama ve işbirliği ve paylaşma.
  • Fen ve Teknoloji: Uygulama, tasarım, yaratma, gerçekleştirme, araç ve yöntemleri benimseme, dil kullanma, dijital araçları kullanma, etik ve sorumlu bir davranış sergileme, mekân ve zaman içinde konumlanma.
  • Matematik: Araştırma, modelleme, temsil etme, mantıklı düşünme, hesaplama ve iletişim."

Okulumuzun PDF tanıtım broşürünü indirin
La Petite École Tanıtım Broşürü

Broşür

Neden
La Petite Ecole
İlkokulunu seçmelisiniz?

1

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir kurum

2

Programın tüm derslerindeki içeriklerinde CLIL kullanan tek iki dilli ilkokul

3

Her çocuğun ihtiyaçlarına ve potansiyellerine uyum sağlayan bir okul

4

"Sürdürülebilir kalkınma" modelini programına dahil eden bir kuruluş

2024-2025 Öğretim yılı kayıtları

Ataşehir kampüsündeki çift dilli ilkokulun kayıtları başlamıştır.
Randevu ve ziyaret etmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Hemen Başvurun!

Tarabya : 0552 204 22 40
Ataşehir : 0545 674 46 16